4 - Plus de 1200
3 - 980px - > 1199px
2 - 768px - > 979px
1 - 480px - > 767px
0 - 480px

Tononkira Zimbo - Lolo sy ny tariny

Zanaka Bara ialahy na zana-tSakalava na zanak'Ambaniandro koa é
Fanirian'ialahy hatramin'izay ny ho lasa miaramila matilo é.
Saingy tsy anjaran'ialahy velively no mandahatra an'izany a
Indro ialahy fa lasa miaramila, miaramila ambonin'ny tany a.
An an, nefa lavi-dranomasina (2)

Henjakenjana ny fiainan'ialahy tany ambanivohitra taloha é.
Hany ka moramora tamin'ialahy ny nandeha nitodi-doha.
Nisy bekibo nilaza tamin'ialahy handeha ho any Antananarivo
Ny karama nomeny an'ialahy zara raha mihoatra ny arivo.
Nefa lavi-dranomasina.

Nataony FRS ialahy
Dia nihevitra tsy ho resy ialahy
satria
niambozona ny basy marovava jiosy a (2).

Antananarivo anie ka malaza, malaza maditra vahoaka é.
Indro ialahy fa voabaikon'ny ambony, voabaikon'ny ambony mba hitroatra é.
Dia nanomboka sabotsy maraina tsy nifarana raha tsy andro (a)talata
basin'ialahy irery no miteny, niresaka nitatatata é.
Eee Taminy 13 may a.

Maromaro ny akamanareo no voalevon'ireo bandy kely a.
Saingy ialahy no tena kômandô ka afaka nitsoaka sy niery a.
Nandao fanjakana ny dadaben'ialahy, nandositra nankany Mandritsara.
Saingy ialahy no nahitahita nifikitra teto vohitsara
Ho GMP a.

Fa mbola FRS ialahy
Mbola nihevitra tsy ho resy ialahy
satria
Mbola manana ny basy marovava jiosy a (2).

Nangidihidy ny tanan'ialahy nandritra an'ilay herintaona a
Ialahy bandy kely efa zatra combat, manondronondro lalana foana.
Nisy antokon'olona nilaza tamin'ialahy, nilaza ho tena fetsifetsy a.
Nampanantena nilaza tamin'ialahy, hanafika indray ny FRS é.
Voafitaka ialahy a. (2)

Maromaro ny akamanareo no niakatra teny ampitsarana a
Voaheloka mafy ianareo tamin'izany namono filoham-panjakana
Efa maty ialahy vao olo-malaza, maty teny Ambohijatovo.
Nalaza ratsy toy ny jiolahy, maty lavitry ny vovo.
Tsy nisy nitomany a.
Tsy nahazo môzôlé a.

Efa resy ialahy le Zimbo
Fa nihevitra tsy ho resy ialahy
satria
Navadiky ny basy marovava jiosy a (2).

Partager zimbo

Commenter zimbo

Les autres chansons de l'artiste ou du groupe Lolo sy ny tariny

Suite