4 - Plus de 1200
3 - 980px - > 1199px
2 - 768px - > 979px
1 - 480px - > 767px
0 - 480px

Tononkira Mpiahy - Esic Choir

Solo
Noho ny Fahasoavanao
No naha toy izao ahy ry Ray
Rehefa notantananao
Niatanjaka aho niha sahy
Nisedra olana aho
Kanefa teo Ianao
Ry Ray Mpamindra fo, sy foto-tsoa

Mbola ho harovanao,
Ho ambininao anie
Na ny orambaratra aza
Tsy hitako intsony tsy ho re
Aza matahotra
Hoy Ianao miantso ahy
Ry Andry tsara indrindra, tsy mifindra

Unisson
Noho ny Fahasoavanao
No naha toy izao ahy ry Ray
Rehefa notantananao
Niatanjaka aho niha sahy
Nisedra olana aho
Kanefa teo Ianao
Ry Ray Mpamindra fo, sy foto-tsoa

Mbola ho harovanao,
Ho ambininao anie
Na ny orambaratra aza
Tsy hitako intsony tsy ho re
Aza matahotra
Hoy Ianao miantso ahy
Ry Andry tsara indrindra, tsy mifindra

Ry Jesoa o!
Ianao mahafantatra ny antsipirihany @ fiainanay
Ry Jesoa o!
Arovy izahay @ ireo fakampanahy
Ry Jesoa o!
Na misy aza sarotra tsy maintsy ho lalovanay
Dia fantatray fa Ianao Mpiahy

Choir
Ry Jesoa o!
Ianao mahafantatra ny antsipirihany @ fiainanay
Ry Jesoa o!
Arovy izahay @ ireo fakampanahy
Ry Jesoa o!
Na misy aza sarotra tsy maintsy ho lalovanay
Dia fantatray fa Ianao Mpiahy

Unisson
Tsy misy mahasakana ahy rehefa eo anilanao
Asandratro ny feoko izao anio izao

Choir
Tsy misy mahasakana ahy rehefa eo anilanao
Ansandratro ny feoko izao anio izao

Solo
Kivy, ory, osa

Choir
Very izahay indraindray

Solo
Tsy mahita izay aleha

Choir
Maizina ny fiainanay

Duo
Nefa Ianao 'lay hazavana

Choir
Mahatoky mahatamàna
Ianao 'lay namana, fiadanana
Ianao 'lay namana, fiadanana

Choir
Ry Jesoa o!

Duo
Ianao mahafantatra ny antsipirihany @ fiainanay

Choir
Ry Jesoa o!

Duo
Arovy izahay @ ireo fakampanahy

Choir
Ry Jesoa o!

Duo
Na misy aza sarotra tsy maintsy ho lalovanay

Choir
Dia fantatray fa Ianao Mpiahy

Unisson
Tsy misy mahasakana ahy rehefa eo anilanao
Asandratro ny feoko izao anio izao
Choir
Tsy misy mahasakana ahy rehefa eo anilanao
Asandratro ny feoko izao anio izao

Duo
Noho ny Fahasoavanao No naha toy izao ahy ry Ray ! »

Partager mpiahy

Commenter mpiahy

Les autres chansons de l'artiste ou du groupe Esic Choir